Projecten

Wij hanteren in het algemeen een pro-actief beleid, waarbij wij op eigen initiatief financiële ondersteuning geven aan tal van doelen en projecten binnen deze drie peilers. Dit betekent dat er slechts beperkt ruimte is voor overige projecten en/of doelen, maar dat neemt niet weg dat wij open staan voor verzoeken. U kunt dit uitsluitend per e-mail inzenden. Houdt u er, gezien onze vergaderfrequentie, rekening mee dat een antwoord 3 tot 4 maanden op zich kan laten wachten.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. B. (Bob) Verheeke – Voorzitter
Dhr. M. (Mark) van der Burgt – Vice Voorzitter/ Penningmeester
Dhr. A. (Albert) van Deel – Secretaris

Verder heeft de Stichting geen personeel in dienst en werkt onbezoldigd.

Extra informatie

De Stichting heeft in 2022 financiële bijdragen verstrekt aan tal van doelen en instellingen in binnen- en buitenland, in totaal € 95.783,-. Het vermogen per 31 december 2022 bedraagt € 1.600.343,-. Ook in het lopende boekjaar en volgende jaren is het de bedoeling om dit beleid voort te zetten. Voor verdere details verwijzen wij U naar onze bijgevoegde jaarstukken 2022.

Contact

Stichting Bob Verheeke Fonds
RSIN/ANBI 810276823 • KvK 17140209

info@bobverheekefonds.com